Zwiększenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwiększenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.
46
W przypadku zwiększonego poczucia zagrożenia, ze strony naszych sąsiadów, My, Obywatele, prosimy o rozpatrzenie petycji w czterech sprawach: 1. Zwiększenia wydatków militarnych z 2% na 5% PKB 2. Ustanowienia stałego budżetu Policji na 2% PKB 3. Przywrócenie kolegium 4. Przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej po ukończeniu uczelni. 3 lata dla mężczyzn i 2 lata dla kobiet.

Podpisz tę petycję

Dlaczego to jest ważne

Adresat: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
"W przypadku zwiększonego poczucia zagrożenia, ze strony naszych sąsiadów, My, Obywatele, prosimy o rozpatrzenie petycji w czterech sprawach: 1. Zwiększenia wydatków militarnych z 2% na 5% PKB 2. Ustanowienia stałego budżetu Policji na 2% PKB 3. Przywrócenie kolegium 4. Przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej po ukończeniu uczelni. 3 lata dla mężczyzn i 2 lata dla kobiet."