REGULAMIN UŻYTKOWNIKA
 
1.Serwis petitiongo.org jest własnością firmy MaxTV LLC i udostępniany jest wszystkim osobom go odwiedzającym.
1.1. Serwis udostępniany jest w dwóch wersjach językowych- polskiej i angielskiej. Wybór języka wyświetlania wiąże się z posortowaniem petycji znajdujących się na stronie wedle wybranego języka.
2.Osoby odwiedzające serwis zobowiązują się do przestrzegania warunków tego regulaminu.
3.Podstawową usługą świadczoną przez serwis jest publikowanie petycji napisanych przez osoby będące zarejestrowane w serwisie.
4.Petycje napisane przez użytkowników publikowane są w serwisie oraz udostępniane innym użytkownikom niemającym obowiązku rejestracji w celu zapoznania się z nimi.
5.Petycje udostępniane są na stronie głównej serwisu a także mogą być udostępniane przez odwiedzających na portalu społecznościowym Facebook
6.Serwis umożliwia zarejestrowanym użytkownikom pisanie i publikowanie własnych petycji. Po publikacji petycji, zostaje jej przydzielony adres URL dostępny dla wszystkich odwiedzających serwis.
7. Autor petycji umieszczając swoją petycję w serwisie petitiongo.org wyraża zgodę na jej publikację.
9. Publikacja każdej petycji poddawana jest weryfikacji. Weryfikowane są dane autora (imię, nazwisko, adres e-mail), dane adresata oraz treść samej petycji. Niedopuszczalna jest publikacja petycji zawierającej słowa powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, groźby lub inne treści uznawane przez administrację systemu za niezgodne z zasadami prawa i moralności.
10.Autorem petycji może być dowolna osoba pełnoletnia posiadająca konto poczty elektronicznej.
11.Podpisanie dowolnej petycji wymaga od użytkownika podania adresu e-mail, imienia oraz nazwiska, a w niektórych przypadkach także numeru PESEL.
11.1. Poprzez podpisanie petycji użytkownik wyraża zgodzę na wyświetlanie jego danych osobowych (imienia, nazwiska oraz kraju pochodzenia)  na stronach serwisu (ostatnie aktywności na stronie głównej serwisu oraz na stronie danej petycji)
12.Autor petycji może przedstawić ją w języku polskim, angielskim lub w obu z nich. Wybór języka petycji ma bezpośredni wpływ na formę jej wyświetlania na stronie głównej serwisu (patrz punkt 1.1)
13.Serwis jak i jego administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści petycji zamieszczanych w serwisie.
14.Serwis jak i jego administratorzy w żadnej sposób nie odpowiadają za prawdziwość oraz rzetelność treści petycji publikowanych przez użytkowników na łamach serwisu.
15.Serwis jak i jego administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wpływ na odwiedzających treści zamieszczanych w serwisie.
16.Autor petycji wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail zawierających informacje odnośnie zamieszczonych przez siebie petycji.
17. Administrator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane czynnikami poza jego kontrolą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
18.Działania zmierzające do destabilizacji serwisu mogą być uznane za przestępstwo w oparciu i przepisy kodeksu karnego.
19. Odwiedzający serwis mogą przenieść swoją petycję utworzoną na innej stronie do serwisu petitiongo.org. Warunkiem takiego działania jest zamknięcie petycji w serwisie pierwotnym oraz przesłanie pliku .csv zawierającego podpisy poprzez funkcję „przenieś petycję” dostępną na stronie głównej. Administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do odrzucenia wniosku o przeniesienie petycji do momentu, aż nie zostanie ona usunięta z serwisu pierwotnego.
20. Wszelkie uwagi, pytania oraz informacje odnośnie serwisu i jego działania mogą być kierowane do administratorów serwisu poprzez formularz kontaktowy dostępny z poziomu funkcji „kontakt”.
21. Użytkownicy serwisu będą na bieżąco informowani o zmianach w ustaleniach regulaminu, gdyż dalsze korzystanie z serwisu jednoznaczne i bezwarunkowe będzie z akceptacją nowej treści regulaminu przez użytkownika.
22. Użytkownik może zdecydować o przekazaniu dotacji pieniężnej dla firmy MaxTV LLC poprzez odpowiednią funkcję dostępną na stronie głównej. Dostępne są dwie formy realizacji dotacji- bramka DotPay oraz bramka PayPal.
23. Administratorzy serwisu oraz firma MaxTV LLC oświadczają, że dane podane przez użytkownika podczas rejestracji petycji lub jej podpisywania nie są w żaden sposób wykorzystywane w kwestiach niezwiązanych z działalnością serwisu lub petycji. Użytkownik podpisując petycję wyraża zgodę na upowszechnianie swoich danych jako sygnatariusza danej petycji
24.Autor petycji ma dostęp do bazy danych podpisów pod swoją stroną w postaci pliku .csv, który będzie można pobrać z serwerów serwisu.
24.Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.