Wyrzucamy Marcinka z klasy

Wyrzucamy Marcinka z klasy
13
Do wszystkich obywateli! Towarzysze! Potrzebujemy się zjednoczyć i wspólnie razem wyrzucić tego atencjusza z tej klasy. Przez niego nie mamy już kochanego pana Petelskiego!

Podpisz tę petycję

Dlaczego to jest ważne

Adresat: zweite Klasse in Elektrotechnischeschule
"Bo sprawa jest poważna"