Wyjście Rzeczypospolitej Polskiej z unii eUROpejskiej

Wyjście Rzeczypospolitej Polskiej z unii eUROpejskiej
115
115 / 125
Unia europejska przynosi Polsce więcej strat niż korzyści Chociażby koszty wdrażania dyrektyw unijnych Żądamy POLEXITU i utworzenia jedynego prawilnego sojuszu: Międzymorza

Podpisz tę petycję

Dlaczego to jest ważne

Adresat: Sejm Rzeczypospolitej polskiej
"Jeśli Polska nie wyjdzie z UE to straci swoją niepodległość na rzecz jednego superpaństwa unijnego widząc że już utraciła jej część: suwerenność."