Wprowadźmy nitazizm w Polsce

Wprowadźmy nitazizm w Polsce
23
Nitazizm to najlepszy ustrój ever. Łączy elemnety totalitarnej anarchii, pornokracjii, dyktatury toruńskiej, komunizmu, kapitalizmu, nazizmu, faszyzmu i teokracjii.

Podpisz tę petycję

Dlaczego to jest ważne

Adresat: Każdy w Polsce
"Bo jest"