Ujednolicenie wysokości zarobków urzędników państwowych.

Ujednolicenie wysokości zarobków urzędników państwowych.
63
My obywatele domagamy się ujednolicenia wysokości zarobków urzędników państwowych do kwoty średniej zarobków w Rzeczpospolitej Polskiej. Poczynając od najniższych szczeblem urzędników po wysoko postawionych polityków reprezentujących nasz kraj oraz swoje regiony, które ich powołały do sprawowania władzy. Z roku na rok coraz trudniej jest godziwie egzystować w Polsce. Niestety mimo obietnic polityków nic się w tej kwestii nie zmienia, a większość wprowadzonych przez nich ustaw pogłębia tylko ten problem.

Podpisz tę petycję

Dlaczego to jest ważne

Adresat: Prezydent Andrzej Duda
"Rozwiązanie miałoby na celu uświadomić urzędnikom sprawującym władzę jak ciężkie jest życie obywatela Polski za średnią krajową, a nie mówiąc tutaj o osobach z gorszym statusem wynagrodzenia. Wprowadzenie wynagrodzeń wynoszących średnią krajową spowodowałoby motywację do podniesienia kwot wolnych od podatku oraz obniżeniu podatków."