Uchylenie immunitetu i postawienie przed sądem za usiłowanie dokonania zamachu stanu.

Uchylenie immunitetu i postawienie przed sądem za usiłowanie dokonania zamachu stanu.
1946
Petycja o uchylenie immunitetu wszystkim posłom puczystom, postawienie ich przed Sądem z zarzutem usiłowania dokonania zamachu stanu. (Kodeks Karny Art. 127 i 128)

Podpisz tę petycję

Dlaczego to jest ważne

Adresat: Marszałek Sejmu RP
"Wszyscy są równi wobec obowiązującego prawa"