STOP AKCJI "PŁOMIEŃ BRATERSTWA"

STOP AKCJI
4784
4,784 / 10,000
Żądamy zakazu organizowania w Polsce akcji z udziałem banderowskich organizacji, które czczą oprawców narodu polskiego!!!

Podpisz tę petycję

Dlaczego to jest ważne

Adresat: ZHP
"Adresaci petycji ZHP https://youtu.be/f7fhUk0iz8w Żądamy zakazu organizowania w Polsce akcji z udziałem banderowskich organizacji, które czczą oprawców narodu polskiego!!! Ukraińska banderowska organizacja skautowa "Płast". To właśnie partnerzy Związku Harcerstwa Polskiego w tzw. akcji "płomień braterstwa"!!!!. Akcja propagandowa, która zamierza zwrócić uwagę na nic nie znaczący epizod w postaci udziału petlurowców w wojnie polsko-bolszewickiej. Swoimi działaniami, organizatorzy tej akcji pragną zrzucić z siebie ciężar ludobójstwa na narodzie polskim i przedstawić siebie jako tych, dzięki którym wygraliśmy Bitwę i powinniśmy być im za to wdzieczni. Płastuni są mocno zaangażowani na Ukrainie w upamiętnienie ukraińskich ludobojców min Romana Szuchewycza, jednostki ukraińskicj kolaborantów SS Galizien!!! Występują często pod "flagą" czerwono-czarną odnosząca się do banderowskiej ideologii. Poniżej artykuł opisujący działania ukraińskich skautów: https://kresy.pl/wydarzenia/ukrainscy-skauci-pamietaja-szuchewycza/ Proszę sobie przeczytać artykuł o udziale ukraińców w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku https://kresy.pl/kresopedia/udzial-ukraincow-wojnie-polsko-bolszewickiej-1920-r/ Troszkę historii : "W roku 1928 Płast został zakazany na Wołyniu, a dwa lata później (w okresie tzw. pacyfikacji 1930 roku) w Galicji. Od tego czasu skauci ukraińscy zmuszeni byli do prowadzenia działalności nielegalnej, co tym bardziej zbliżało w latach 30. XX w. działaczy Płastu do powstałej właśnie OUN. Młodzieży ukraińskiej zainteresowanej skautingiem proponowano wstępowanie do Związku Harcerstwa Polskiego z prawem do posługiwania się w drużynach własnym językiem narodowym, jednak skauci ukraińscy z niechęcią odnieśli się do tej inicjatywy i w przeważającej większości pozostali w „Płaście” działającym od tej pory jako nielegalna organizacja. Organizacja skautingu ukraińskiego mogła w konsekwencji działać legalnie w latach 30. XX wieku jedynie na należącej do Czechosłowacji Rusi Zakarpackiej jednak po rozpadzie Czecho-Słowacji i zajęciu Rusi Karpackiej przez Węgry w marcu 1939 r. została ona zakazana i na tych terenach. Władze Rzeczypospolitej, po częściowym wygaśnięciu ukraińskich akcji terrorystycznych, zgodziły się na legalizację innego ukraińskiego Towarzystwa Gimnastyczno-Sportowego: „Łuh”, którego działalność również polegała na rozwoju sportu i świadomości narodowej, co w pewien sposób rekompensowało młodzieży ukraińskiej dostęp do inicjatyw narodowo-sportowych. Nieudane próby odnowienia działalności Płastu były podejmowane w czasach okupacji niemieckiej na terenie Generalnego Gubernatorstwa""