Sprawiedliwy Parlament. Stop nadzwyczajnej kaście parlamentarzystów!

Sprawiedliwy Parlament. Stop nadzwyczajnej kaście parlamentarzystów!
7297
7,297 / 7,500
Proszę Państwa Parlamentarzystów o poparcie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1753), który zrównuje kwotę wolną od podatku dla wszystkich Obywateli z kwotą wolną dla posłów i senatorów. W obecnym stanie prawnym kwota wolna od podatku dla większości Obywateli rozliczających PIT wynosi 3.091 zł. To mniej niż w Botswanie i Maroku! Jednocześnie kwota wolna od podatku dla posłów i senatorów wynosi 30 451 zł. Politycy mają więc niemal dziesięciokrotnie wyższą kwotę wolną od pozostałych Obywateli. Niniejszy projekt ustawy zmierza do zniesienia tego przywileju dla tej „nadzwyczajnej kasty”. Jako polski Obywatel żądam przestrzegania konstytucyjnej zasady równości wobec prawa, która przejawiać się musi także w rozwiązaniach prawnych dotyczących wybrańców Narodu. Mam dosyć nadużywania przywilejów przez nadzwyczajną kastę polityków, która chętnie zbiera podatki od wszystkich wokół, ale sama składać się na Dobro Wspólne nie ma ochoty. Liczymy na Państwa poparcie podczas głosowań w Sejmie i Senacie.

Podpisz tę petycję

Dlaczego to jest ważne

Adresat: Posłowie i Senatorowie RP
"Poparcie tego projektu ustawy będzie znakiem sprzeciwu wobec jednej z największych patologii III RP – istnienia nadzwyczajnych kast i grup, które żerują na ciężkiej pracy zwykłych Polaków. "