Przeciwko wprowadzaniu technologi 5G w Polsce bez konsultacji

Przeciwko wprowadzaniu technologi 5G w Polsce bez konsultacji
86
Technologia 5G jest stosunkowo nową technologią i nie przebadane dokładnie są konsekwencje dla zdrowia organizmów. Wiadomo, że wysokie częstotliwości używane w nadajnikach nie są dobre dobre dla ludzkiego zdrowia a obrońcy 5G argumentują, że urządzenia mają niską moc. Nikt jednak nie bierze pod uwagę, że zagęszczenie nadajników co 100 metrów a nawet mniej będzie powodowało zwielokrotnienie mocy na metr kwadratowy. Apeluję o wstrzymanie działań mających na celu uruchomienie 5G w Polsce do czasu aż wpływ tej technologii zostanie dobrze przebadany. 5G technology is a relatively new technology and the exact health consequences of organisms are not studied. It is known that high frequencies used in transmitters are not good for human health and 5G defenders argue that devices have low power. However, no one takes into account that the density of transmitters every 100 meters or even less will multiply the power per square meter. I appeal for the suspension of activities aimed at launching 5G in Poland until the impact of this technology is well researched.

Podpisz tę petycję

Dlaczego to jest ważne

Adresat: Premier rządu RP - Mateusz Morawiecki. Prezydent RP - Andrzej Duda
"Wprowadzenie nieprzebadanej technologii i brak rzeczowych badań naukowych na ten temat może doprowadzić do zwiększenia zachorowań w ludności. Chodzi o nasze zdrowie dlatego nie należy postępować bez należytego przebadania sprawy i kierowania się tylko interesem koncernów. Co czyni nasz obecny rząd wprowadzając ustawy o 5G tylnymi drzwiami. Rządzący "