Polexit - Poland to exit EU - Referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej

Polexit - Poland to exit EU - Referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej
566
566 / 575
Jako obywatele suwerennego państwa polskiego, otwarcie sprzeciwiamy się polityce Unii Europejskiej uderzającej bezpośrednio lub pośrednio w polską gospodarkę. Mówimy NIE dla: Zielonego ładu oraz dla importu jakiejkolwiek żywności z Ukrainy co uderza bezpośrednio w nasze rolnictwo. FIT FOR 55 mającego bezpośredni wpływ na ceny mieszkań. Zakazu posiadania aut spalinowych oraz NIE dla jakich kolwiek podatków związanych z ich posiadaniem i użytkowaniem. Zamykania naszych kopalni oraz wygaszania pieców. Kontrolowania w jaki sposób i z kim państwo polskie robi interesy. Likwidacji gotówki, zastępowania jej w jaki kolwiek sposób walutą cyfrową. Braku jakiego kolwiek referendum w sprawach ekologi i/lub innych decyzjach parlamentu europejskiego w odniesieniu do życia każdego obywatela. Nasza gospodarka to nasza sprawa, najważniejszymi aspektami takimi jak bezpieczeństwo energetyczne czy żywnościowe powinno leżeć w kompetencjach państwa polskiego a nie polityków unijnych.

Podpisz tę petycję

Dlaczego to jest ważne

Adresat: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - Andrzej Duda
"Polacy, którzy są zaniepokojeni dużą ingerencją Unii Europejskiej w sprawy Polski (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne), zwracają się z prośbą do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o przeprowadzenie ogólnonarodowego referendum konstytucyjnego w sprawie wyjścia Rzeczpospolitej Polski z Unii Europejskiej"