Podziękowanie dla Pani Ambasador Iwony Kozłowskiej za niestrudzoną pracę na rzecz Polonii w Szwajcarii

Podziękowanie dla Pani Ambasador Iwony Kozłowskiej za niestrudzoną pracę na rzecz Polonii w Szwajcarii
171
171 / 175
Polonia szwajcarska pragnie złożyć serdeczne podziekowania dla Pani Ambasador Iwony Kozłowskiej za niestrudzoną pracę na rzecz współpracy polsko-szwajcarskiej, jak i integracji Poloni w Szwajcarii. Podczas pełnienia misji dyplomatycznej, Pani Ambasador połączyła środowisko polonijne w bezprecedensowy sposób, organizując liczne koncerty, spotkania, wystawy i konferencje. Dzięki jej staraniom powstało wiele nowych kontaktów i przyjaźni miedzy Polakami, które zaowocowały stworzeniem nowych firm i projektów. Dla wielu z nas była mentorką, pomagała dobrą radą, łączyła ludzi. Stanowiła nieocenione wsparcie szczególnie dla kobiet i ich biznesow. Dzięki zainaugurowanym przes Panią Ambasador Forum Gospodarczo-Technologicznym w Bernie zbudowała również wiele mostów między Szwajcarami i Polakami w dziedzinie biznesu, kultury i nauki. W swojej pracy nieustannie kultywowała polskość i patriotyzm, przypominała historię i liczne ślady Polaków w Szwajcarii i ich wkład w rozwoj kraju. Jesteśmy szczególnie wdzięczni za promowanie polskości wśród naszych dzieci, które często urodzone i wychowywane w Szwajcarii, mają ograniczone możliwosci poznania bogatej kultury swoich przodkow. Reprezentowała polskie interesy w najlepszy możliwy sposób będąc zawsze ponad podziałami politycznymi czy wyznaniowymi. Jestesmy dumni z pracy Pani Ambasador i jeszcze raz dziekujemy za wszystkie jej wysiłki. Na przyszłość życzymy nowych wyzwań i dalszych sukcesów. Mamy nadzieje, że to nie koniec jej pracy na rzecz współpracy polsko-szwajcarskiej.

Podpisz tę petycję

Dlaczego to jest ważne

Adresat: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
"Polonia szwajcarska chce podziękować pani Ambasador Iwonie Kozlowskiej za ogrom pracy i poświęcenie, jakie włożyła w odbudowanie i stworzenie nowych relacji między Polakami mieszkającymi w Szwajcarii, za stworzenie wielu nowych inicjatyw polsko-szwajcarkich oraz wszystko to, co zrobiła aby Polacy mogli poczuć dumę z tego że są Polakami."