Królowa Mafii Żąda Wolnych Poniedziałków Od Pracy !!!

Królowa Mafii Żąda Wolnych Poniedziałków Od Pracy !!!
9
To nie do pomyślenia, że w wolnym kraju nie można bawić się prawie cały tydzień. Żyje się tylko raz, a nam każą tylko zapie... na podatki i składki. Pora powiedzieć NIE ! Jesteśmy zmęczeni ciężką pracą nad swoim wyględem i dobrym samopoczuciem, cały Boży tydzień. Nam też nalezy się coś od życia do jasnej cholery. Żądamy oprócz weekendu, jeszcze wolnych poniedziałków i to płatnych. Wesprzyjcie nas kochani !!!

Podpisz tę petycję

Dlaczego to jest ważne

Adresat: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
"Pomoże nam to dojść do siebie bo weekendowych melanżach i przygotować się jeszcze lepiej do następnych baletów w kolejny weekend."