Petycja o niezależną radę ochrony przyrody

Petycja o niezależną radę ochrony przyrody
41
Wolne stado 179 krów z Deszczna (woj. lubuskie) trafi na ubój tuż po wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Brakuje słów, żeby opisać, co czujemy - mówi Konrad Kuźmiński z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt (DIOZ), które chciało uratować zwierzęta. Chodzi o stado 179, które od 10 lat biega po polach w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Początkowo było ich kilkanaście, ale właściciel nie zajmował się nimi. W efekcie krowy zaczęły błąkać się samopas po okolicy. Zwierzęta nie są zarejestrowane i przebadane. Ministerstwo Rolnictwa postanowiło je wybić i przeznaczyło na ten cel 350 tys. zł. W ostatnich tygodniach liczne organizacje społeczne oraz miłośnicy zwierząt apelowali do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę decyzji. W akcję włączył się m.in. DIOZ, który na co dzień ratuje skrajnie zaniedbane zwierzęta na Dolnym Śląsku. DIOZ zaproponował, że zaopiekuje się bydłem, które miało trafić do miejscowości Rańsko (woj. lubuskie), gdzie wolontariuszka i adwokat DIOZ posiada gospodarstwo z 1000 ha pól i łąk. http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,24814079,wolne-krowy-ida-na-rzez-jest-decyzja-o-zabiciu-stada-179-krow.html https://secure.avaaz.org/pl/community_petitions/G_Zapewnienie_dobrego_zycia_dla_stada_wolnych_krow_z_gminy_Deszczno/

Podpisz tę petycję

Dlaczego to jest ważne

Adresat: Prezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa, Prezydium Partii Prawo i Sprawiedliwość
"Żądamy podjęcia przez Radę Ministrów inicjatywy ustawodawczej gwarantującej niedopuszczalność decydowania o uśmiercaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwierząt dzikich lub przebywających na wolności, niezależnie od ich pochodzenia, również po opuszczeniu hodowli lub transportu, a także o wycinaniu na tym terytorium lasów objętych ochroną prawną, bez uzyskania na takie decydowanie odpowiedniej zgody Niezależnej Rady Ochrony Przyrody (NROP), powoływanej w głosowaniu przez obywateli, którzy wyrazili uprzednio wolę głosowania po właściwym publicznym ogłoszeniu możliwości wyrażenia tej woli, spośród przedstawicieli wszystkich zainteresowanych statutowo lub regulaminowo ochroną zwierząt lub przyrody organizacji pozarządowych, które nie otrzymały w czasie 5 lat przed wyznaczeniem ich przedstawicieli do NROP środków finansowych lub majątkowych pochodzących z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Działania warszawskiego rządu w zakresie wycinania lub niszczenia najstarszych lasów i drzew w Polsce oraz mordowania zwierząt nabierają wymiaru systematycznego politycznego bestialstwa, które hańbi Rzeczpospolitą, będącą naszym wspólnym dobrem. Żądamy natychmiastowego poszanowania wartości ludzkich i humanistycznych, będących europejskim i światowym dorobkiem ludzkości. Fundacja Wolne Społeczeństwo ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań (Poland) e-mail: fws@wolspo.org, fax.: 0048616661059"