Petycja do Sądu Okręgowego w Krakowie o nieprzedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania z uwagi na ciężki stan zdrowia Zbigniewa Stonogi oraz uchylenie statusu więźnia szczególnie niebezpiecznego, który został nadany w sposób bezprawny

Petycja do Sądu Okręgowego w Krakowie o nieprzedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania z uwagi na ciężki stan zdrowia Zbigniewa Stonogi oraz uchylenie statusu więźnia szczególnie niebezpiecznego, który  został nadany w sposób bezprawny
17557
Petycja do Sądu Okręgowego w Krakowie o nieprzedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania z uwagi na ciężki stan zdrowia Zbigniewa Stonogi oraz uchylenie statusu więźnia szczególnie niebezpiecznego, który został nadany w sposób bezprawny i jego stosowanie zagraża życiu i zdrowiu Zbigniewa Stonogi

Podpisz tę petycję

Dlaczego to jest ważne

Adresat: Sąd Okręgowy w Krakowie
"Petycje składają Obywatele Polski - gdyż wiedzą że Zbigniew Stonoga jest bezprawnie przetrzymywany w areszcie śledczym jako więzień polityczny ze statusem szczególnie niebezpiecznego i my jako społeczeństwo nie godzimy się na to."