Ogrniaczenie ilości powiatów, gmin oraz liczby kandencyjnych urzędników.

Ogrniaczenie ilości powiatów, gmin oraz liczby kandencyjnych urzędników.
29
"Stan na 1 stycznia 2020: jednostki I stopnia – 16 województw jednostki II stopnia – 380 powiatów jednostki III stopnia – 2477 gmin" https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski "Liczba radnych poszczególnych szczebli wybieranych w roku 2006 przedstawiała się następująco[1]: 37 831 radnych – w gminach 7991 radnych – w powiatach i miastach na prawach powiatu 561 radnych – do sejmiku województwa 407 radnych – w dzielnicach m.st. Warszawy." Łącznie wybieranych było 46 790 radnych. https://pl.wikipedia.org/wiki/Radny Liczba radnych Nowy Jork ma ich 51, Los Angeles 15 https://www.se.pl/warszawa/nowy-jork-ma-ich-51-los-angeles-15-w-warszawie-liczba-miejskich-radnych-wynosi-469-aa-PGzx-Xc3v-CQqH.html "Kosz utrzymania radnych 2019 rok: W tym roku maksymalna wysokość diety radnego to 2684,13 zł. Mało kto dostaje jednak aż tyle, np. radny Krakowa otrzymuje 2,6 tys. zł, radny dzielnicy miasta – od 300 do 600 zł, radny mniejszego powiatu – od 100 do 1000 zł, a mniejszego miasta ok. 700 zł miesięcznie. " https://www.prawo.pl/samorzad/ile-wynosi-dieta-radnego,425726.html Ograniczenie liczby kadencyjnych urzędników o połowę dałoby w przybliżeniu oszczędności około 500 milionów złotych/rocznie. Z łatwością uzyskano około miliarda oszczędności rocznie, kiedy zlikwidowane byłyby stanowiska zastępców, biur, budynków, eksploatacji, amortyzacji itp. Można to osiągnąć np. przez połączenie gmin, powiatów, dzielnic w większe jednostki i pozostawić biura delegatury z minimalną ilością pracowników świadczących usługi administracyjne na rzecz obywateli. Obecnie przy coraz powszechniejszej możliwości załatwiania spraw drogą internetową utrzymywanie urzędów w/w instytucji jest zbyteczne i bardzo kosztowne. Oszczędności pozwoliłyby zrealizować proces zmian administracyjnych.

Podpisz tę petycję

Dlaczego to jest ważne

Adresat: Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
"Stopniowe ograniczenie urzędników pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania Państwa i zwiększy możliwość finansowania nowych inwestycji"