NIE DLA KARY ŚMIERCI W POLSCE - "NO" TO DEATH PENALTY IN POLAND

NIE DLA KARY ŚMIERCI W POLSCE -
28
My, katolicy i chrześcijanie zgromadzeni w celu odnowy naszej ojczyzny - Polski - w Rewolucji #R - wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw względem wprowadzenia w Polsce kary śmierci. Morderstwo to jawne wystąpienie przeciwko Piątemu Przykazaniu Dekalogu ("Nie zabijaj") oraz przeciwko ludzkiej godności i naturalnemu prawu każdego człowieka do ochrony jego życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Rok 2019 zapewnia wiele innych metod i środków ku temu, aby karać najbardziej obciążające zbrodnie, nie pozbawiając jednocześnie życia skazanego. Mamy być Inni, mamy być Lepsi, mamy być pokojową Rewolucją, mamy być Polską Siłą, Polish Power, mamy być #R.

Podpisz tę petycję

Dlaczego to jest ważne

Adresat: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
"Morderstwo to jawne wystąpienie przeciwko Piątemu Przykazaniu Dekalogu ("Nie zabijaj") oraz przeciwko ludzkiej godności i naturalnemu prawu każdego człowieka do ochrony jego życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci."