Nie dla Joe Biden w Polsce

Nie dla Joe Biden w Polsce
39
My naród Polski . Który walczył o demokrację z reżimem komunistycznym dla Siebie jak i dla wszystkich państw byłego bloku wschodniego. Z zaniepokojenie spoglądamy na obraz wyborów prezydenckich 2020r w USA. Z przykrością musmiy stwierdzić iż wybory w Stanach Zjednoczonych Ameryki odbywały się z pogwałceniem zasada demokracji , państwa prawa i demokratycznych wyborów. w związku z tym składamy petycję do władz Państwa Polskiego o daleko idącą wstrzęmiężliwość w relacjach z nielegalnie wybranym przez media głównego nurtu prezydentem Joe Biden. W naszym odczuciu jest on nielegalnie wybranym prezydentem USA . Z powodu daleko idących oszustw które miały miejsce podczas liczenia głosów . Apelujemy do władz Państwa Polskiego o nie zapraszanie Joe Biden do Polski dopóki wszystkie nieprawidłowości związane z wyborami prezydenckimi w USA nie zostaną rozstrzygnięte przez niezawisłe sądy w USA.

Podpisz tę petycję

Dlaczego to jest ważne

Adresat: Polish Government
"My naród Polski . Który walczył o demokrację z reżimem komunistycznym dla Siebie jak i dla wszystkich państw byłego bloku wschodniego. Z zaniepokojenie spoglądamy na obraz wyborów prezydenckich 2020r w USA. Z przykrością musmiy stwierdzić iż wybory w Stanach Zjednoczonych Ameryki odbywały się z pogwałceniem zasada demokracji , państwa prawa i demokratycznych wyborów. w związku z tym składamy petycję do władz Państwa Polskiego o daleko idącą wstrzęmiężliwość w relacjach z nielegalnie wybranym przez media głównego nurtu prezydentem Joe Biden. W naszym odczuciu jest on nielegalnie wybranym prezydentem USA . Z powodu daleko idących oszustw które miały miejsce podczas liczenia głosów . Apelujemy do władz Państwa Polskiego o nie zapraszanie Joe Biden do Polski dopóki wszystkie nieprawidłowości związane z wyborami prezydenckimi nie zostaną rozstrzygnięte przez niezawisłe sądy w USA. "