LIKWIDACJA MSWiA

LIKWIDACJA MSWiA
23
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji to GETTO, które permanentnie blokuje dostęp do broni palnej dla Polaków w Polsce i dlatego powinno zostać natychmiast zlikwidowane !

Podpisz tę petycję

Dlaczego to jest ważne

Adresat: WSZYSTKICH POLAKÓW
"MSWiA to zagrożenie dla bytu i bezpieczeństwa Polaków w POLSCE ! i dlatego usuwa tę petycje. Boją się !"