Forbid promoting socialism! Zakaz propagowania socjalizmu!

Forbid promoting socialism! Zakaz propagowania socjalizmu!
23
Forbid promoting socialism in any form and media due to destructive impact on economy and society. Zakaz propagowania socjalizmu w każdej formie ze względu na szkodliwy wpływ na gospodarkę i społeczeństwo.

Podpisz tę petycję

Dlaczego to jest ważne

Adresat: Prezydent RP
"Unfortunately people follow statements created by politicians which encourage to support socialism. As a consequences economy going down and people are addictive to goverment without any natural business behaviour. "