Ekskomunika dla księży, którzy dokonali czynów pedofilskich.

Ekskomunika dla księży, którzy dokonali czynów pedofilskich.
56
Michał Filipek michalfilipekpl@gmail.com Papież Franciszek Szanowny Ojcze Święty, Zwracamy się uprzejmie z prośbą o wprowadzenie zmian w Kodeksie Prawa Kanonicznego odnośnie traktowania księży i osób duchownych po złamaniu przykazania VI. Swoją prośbę motywujemy faktem, iż z perspektywy osób wierzących, osób posiadających dzieci i mających na co dzień styczność z Kościołem Katolickim oraz osobami Duchownymi widzimy problemy z egzekwowaniem nałożonych zakazów zbliżania się do dzieci księży/osób duchownych skazanych prawomocnym wyrokiem sądu. Księża proboszcze zapraszając na rekolekcje dla dzieci nie mają dostępu i wiedzy o wyrokach ciężących na księżach pedofilach. Pragniemy nadmienić, że naszym skromnym zdaniem osoba duchowna/kapłan dokonując czynów pedofilskich wykonuje swoje czyny świadomie i dobrowolnie - dlatego ekskomunika dla księży, którzy dokonali czynów pedofilskich na osobach poniżej 15 roku życia oraz zakaz sprawowania czynności kapłańskich dla księży, którzy dokonali złamania przykazania VI wobec osób do 18 roku życia jest naszym zdaniem racjonalnym działaniem chroniących dzieci, które są darem Boga. Dzieci są skarbem, które należy chronić w każdy możliwy sposób. Dzieci i młodzież to przyszłe pokolenie dla świata. Od nas zależy jak będziemy wrażliwi na los dzieci. Nikt bardziej na świecie jest niewinny niż dziecko. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, aby w trakcie naszej życiowej pielgrzymki po ziemi nie zostały wprowadzone takie zmiany, aby chronić dzieci. Brak wprowadzenia takich zmian może stanowczo osłabić wizerunek Kościoła Katolickiego, kapłanów, a nawet oddalić ludzi od wiary w Jezusa Chrystusa. W razie potrzeby pozostaję do dyspozycji Ojca Świętego oraz proszę jeszcze raz o uwzględnienie naszej opinii. Z wyrazami szacunku, Michał Filipek

Podpisz tę petycję

Dlaczego to jest ważne

Adresat: papież Franciszek
"Może ocalić życie dla wielu osób. "