Do Sejmu RP i Prezydenta RP

Do Sejmu RP i Prezydenta RP
3
Szanowny Pan Prezydent RP Andrzej Duda Szanowny Pan Marszałek Sejmu RP Szymon Hołownia Jako obywatelki i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, zwracamy się do Panów z petycją o zmianę w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jest to projekt który nie ma racji bytu w przestrzeni publicznej , projekt jest szkodliwy dla mieszkańców na terenie planowanej inwestycji, ale też dla gmin objętych tym programem. Jako przykład można przytoczyć tutaj następujące skutki negatywne przy tej inwestycji.

Podpisz tę petycję

Dlaczego to jest ważne

Adresat: Marszałek Sejmu RP Szymon Hołownia Prezydent RP Andrzej Duda
"Inwestycja w Centralny Port Komunikacyjny to jest niszczenie infrastruktury gmin i powiatów. Ponadto osoby prywatne przez tę inwestycję tracą majątek życia."