Delegalizacja Komitetu Obrony Demokracji

Delegalizacja Komitetu Obrony Demokracji
27032
27,032 / 27,500
Komitet Obrony Demokracji będący organizacją pozarządową w ostatnim czasie wywołał wiele kontrowersji nawołując do okazania nieposłuszeństwa wobec polskich władz. Organizacja, która "broni demokracji" w ostatnim czasie nawołuje do niedemokratycznych zabiegów. Komitet Obrony Demokracji dąży do obalenia demokratycznie wybranej władzy, co wielokrotnie można usłyszeć w mediach czy na manifestacjach organizowanych m.in. przed KOD. Ponadto organizacja ta jest współodpowiedzialna za destabilizację sytuacji w kraju. Członkowie KOD w sposób jawny i zdecydowany wykorzystują emocje Polaków często pobudzając w nich negatywne emocje, a nawet agresję. To całkowicie odbiega od europejskich standardów w politycznym sporze. Zachowanie Komitetu Obrony Demokracji przypomina raczej historyczne podburzanie społeczeństwa przez partie anty-demokratyczne np. w przedwojennych Niemczech czy we Włoszech. Polacy doświadczeni ciągłymi walkami potrzebują spokoju a nie kolejnej walki, która rozgrywa się pod płaszczykiem obrony demokracji.

Podpisz tę petycję

Dlaczego to jest ważne

Adresat: Prezydent M.St. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
"Delegalizacja Komitetu Obrony Demokracji zahamuje rosnącą agresję i niezadowolenie społeczne! Zapraszamy jednocześnie na profil Facebook.com/nieKOD"