Zwiększenie ilości Żołnierzy w Obronie Terytoialnej

Zwiększenie ilości Żołnierzy w Obronie Terytoialnej
268
268 / 275
kraje skandynawskie mają bardzo silne struktury armii obrony terytorialnej. W malutkiej Danii regularne wojska liczą 25 tys. żołnierzy zawodowych, które w razie zagrożenia otrzymują natychmiastową pomoc wojsk obrony terytorialnej liczących ok. 55 tys. ochotników. Wzorem w zakresie organizacji obrony terytorialnej może być Szwecja. Ochotnicze komórki Gwardii Domowej (Hemvarnet) są obecne w każdej szwedzkiej gminie. Szacuje się, że w całej liczącej 9 mln mieszkańców Szwecji organizacje paramilitarne i proobronne skupiają aż 600 tys. osób. Nie gorzej jest w licząca pięć milionów mieszkańców Finlandii. Regularne siły zbrojne składają się tam z 60 tys. żołnierzy zawodowych, których - w razie potrzeby - może wspierać aż 230 tys. ochotników wojsk obrony terytorialnej i organizacji proobronnych

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Prezydent Polski Andrzej Duda oraz Sejm i Senat RP
" Z listy 10 najważniejszych Powodów mówiących za Wiele związanych jest z sytuacją polityczną 1.polskie siły przeciw desantowe opierają się na zacofanej Marynarce Wojennej i MOSG (Morski Oddział Straży Granicznej) 2 W razie wojny hybrydowej to OT Będzie pierwszą linią obrony gdyż to ona jako pierwsza spotka z zagrożeniem 3 siły szybkiego reagowania mogą zostać odepchnięte np. do Lini Warty wtedy jednostki OT będą działać na tyłach wroga co może na jakiś okres zatrzymać wroga i dać jednostką frontowym na zebranie posiłków organizacji i dotarcia wojsk sprzymierzonych 4 Polska jako kraj Wschodniej Flanki NATO musi Posiadać większą ilość Wojska niż kraje Będące dalej od granic sojuszu 5 To Polska stanie (w wypadku wojny) na pierwszej lini obrony gdyż Polska jest fortecą europy pokazała to na przestrzeni wieków (1920 1241 1259-60) z siłami liczącymi 200 000 zostanie zajęta w maksymalnie pół roku (bez użycia broni jądrowej) 6. w razie kontruderzenia Jednostki OT były by jednostkami ubezpieczającymi 7 w razie klęsk żywiołowych to siły OT z jednostkami OSP,PSP oraz WP pomagały by ludności cywilnej 8 jednostki OT miały by działać w razie wojny przeciw szabrowaniu i dywersji oraz innym formą sabotażu 9 OT została by połączona z NSR(Narodowe Siły Rezerwowe) i LOK (Liga Obrony Kraju) co pozwoliłoby na otworzenie 2-3 brygad po 3 tysiące rezerwistów dywizji na poziome województwa sprzed reformy administracyjnej . oraz armi na poziomie dzisiejszego województwa ( wyjątkami były ny województwa lubelskiego gdzie powstał by korpus 10pokaz siły i odstraszanie gdy jak mówi przysłowie ,,lepiej mieć broń i jej nie musieć używać niż musieć jej użyć gdy jej się nie posiada `` a w tym przypadku bronią Polski była by Obrona Terytorialna "