Zniesienie przymusowych opłat abonamentowych RTV.

Zniesienie przymusowych opłat abonamentowych RTV.
63
Petycja w sprawie zniesienia przymusowych opłat abonamentowych RTV.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Prezydent RP, Posłowie RP, Senatorowie RP
"Uczciwość i wolny rynek."