Zniesienie progu wyborczego

Zniesienie progu wyborczego
579
579 / 1,000
My, którzy Mówimy Jak Jest jesteśmy zaniepokojeni wyrzuceniem do kosza 15% głosów oddanych w ostatnich wyborach.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Sejm RP
"My, którzy Mówimy Jak Jest jesteśmy zaniepokojeni wyrzuceniem do kosza ok. 15% głosów oddanych w ostatnich wyborach do Sejmu RP. Art. 96. ust. 2 Konstytucji RP brzmi "Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.". Minimalny próg wyborczy wynoszący 5% łamie zasadę pełnej proporcjonalności głosów. Dlatego uważamy, że zniesienie progu wyborczego jest najlepszym rozwiązaniem tego problemu."