Zmniejszenie Podatków w Polsce

Zmniejszenie Podatków w Polsce
377
377 / 1,000
My obywatele Polski mamy dość wysokich podatków , które uniemożliwiają polakom życie w godziwych warunkach .Domagamy się jednego minimalnego podatku określonego przez obywateli polskich

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - Andrzej Duda
"Rząd od kilku lat partia po partii odbierał polakom ciężko zarobione pieniądze dlatego my mówimy dość "