Zamknąć granicę Polsko-Niemiecką

Zamknąć granicę Polsko-Niemiecką
173
173 / 175
STOP UCHODŹCOM!

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Mirosław Ciemny
"Jeśli uchodźcy z Niemiec przyjadą do Polski będzie nie ciekawie."