ŻĄDAMY egzekwowania PRAWA do GODNOŚCI, PRAWDY i RZETELNOŚCI.

ŻĄDAMY egzekwowania PRAWA do GODNOŚCI, PRAWDY i RZETELNOŚCI.
34
Akcja Proklamacja Petycja Prowadzona przez Organizację MOC Janusza Rutkowskiego, od 2010 r. Kandydata na Prezydenta Miasta Łodzi, z siedzibą w Łodzi, 90-950 Łódź, ul. Twima 38/271. Mam Prawo do GODNOŚCI, PRAWDY i RZETELNOŚCI. „Kto nie zna prawdy lub nie chce jej poznać jest głupcem, zaś ten, kto ją zna i nazywa kłamstem jest ostatnim łotrem, zbrodniarzem.” Bertolt Brecht STOP TERROROWI, MAFIOM, KORPORACJOM, KŁAMSTWOM, OBŁUDZIE, HIPOKRYZJI Funkcjonariuszy i Osób Publicznych, Urzędników i Osób Funkcyjnych, Mediów w Polsce i w Europie. STOP KŁAMSTWOM POLITYCZNYM, nazywanych poprawnością polityczną. STOP OBOJĘTNOŚCI, NAIWNOŚCI. STOP ANARCHII, DESTRUKCJI. STOP ZNIEWOLENIU ŚWIADOMOŚCI. STOP NARUSZANIU GODNOŚCI. ŻĄDAMY egzekwowania PRAWA do GODNOŚCI, PRAWDY i RZETELNOŚCI.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: 1. Andrzej DUDA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10. 2. Marek KUCHCIŃSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Sejmu, 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8. 3. Beata SZYDŁO Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3. 4. Adam BODNAR Rzecznik Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 00-090 Warszawa, al. „Solidarności” 77. 5. Zbigniew ZIOBRO Minister Sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości, 00-950 Warszawa, al. Ujazdowskie 11. 6. Zbigniew ZIOBRO Prokurator Generalny, Prokuratura Krajowa, 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30. 7. Mariusz BŁASZCZAK Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5.
"Terroryzm Państwowy, Terror Funkcjonariuszy i Osób Publicznych i Urzędników, jest obecnie największym zagrożeniem terrorystycznym dla obywateli w Rzeczypospolitej Polskiej. Patologicznie funkcjonujące państwo Rzeczypospolita Polska w najniższych strukturach władzy i administracji Państwa, na najniższych szczeblach państwa oraz akceptowanie tego stanu przez wyższe i centralne szczeble władzy i administracji Państwa, to obecny stan rozkładu państwa i terroryzmu państwowego, a jego podstawowe cechy to KŁAMSTWO, OSZUSTWO, FAŁSZ i HIPOKRYZJA. Patologiczny system nieskutecznego prawa i nadzoru jest źródłem bezkarności policjantów, prokuratorów, sędziów, adwokatów, urzędników i innych funkcjonariuszy publicznych, jest źródłem korporacyjnego, mafijnego systemu funkcjonowania funkcjonariuszy publicznych i urzędników tzw. służby cywilnej. Patologiczne, korporacyjne, mafijne funkcjonowanie funkcjonariuszy publicznych policjantów, prokuratorów, sędziów, urzędników i innych funkcjonariuszy publicznych w strukturach, instytucjach (m.in. Policji, Prokuraturach, Sądach, Urzędach Miast) państwa Rzeczypospolita Polska polega na dopuszczaniu się przez nich czynów wypełniających znamiona czynów nieetycznych, anty-obywatelskich, anty-państwowych, na szkodę interesu prywatnego obywatela i publicznego Państwa, zabronionych i przestępstw, poprzez m.in. np. zaniechanie, niewykonywanie obowiązków służbowych, niechluje wykonywanie, świadome mataczenie, łamanie elementarnych praw i procedur postępowania KPK, KK, KPA, obrażanie prawa, a w tym praw pokrzywdzonego, niewykonywanie wniosków dowodowych, ignorowanie i nie odpowiadanie na pisma i wnioski, ukrywanie i fałszowanie dowodów i faktów, błędną, fałszywą kwalifikację czynów sprawców, analizę, interpretację, wykładnię, syntezę materiału dowodowego, itp. itd. To nie są odosobnione wypadki tylko, to jest stałe zjawisko, to są nagminnie stosowane praktyki właściwie w każdym wypadku. "