Wszystkich polityków reżimu III RP i podżegaczy wojennych z PO i PIS, oraz pozostałych, którzy nawołują do wojny w przypadku mobilizacji pobrać do wojska i wysłać na Ukrainę - I linia frontu, w przypadku jeśli się tam armia korporacyjna 3 RP

Wszystkich polityków reżimu III RP i podżegaczy wojennych z PO i PIS, oraz pozostałych, którzy nawołują do wojny w przypadku mobilizacji pobrać do wojska i wysłać na Ukrainę - I linia frontu, w przypadku jeśli się tam armia korporacyjna 3 RP
25
Jeśli nawołują do III wojny światowej urzędnicy III RP, to mają moralny obowiązek i prawo być powołani do wojska - w tym urzędnicy Sejmu, Senatu i Kancelarii Prezydenta III RP, zwanego POLINem oraz inni - czyli przeszkoleni na poligonie do walki, uzbrojeni w broń palną i wysłani na Ukrainę, w celu prowadzenia obrony Ukrainy na pierwszej linii frontu. To ma być/ działać w celu pokazania z ich strony męstwa, jak walczą na Froncie Wschodnim, by Naród Polski to zobaczył.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Prezydenta II RP generała dywizji Jana Zbigniewa Potockiego, dowódcy WP III RP na terenie Polski, oraz ci, którzy organizują pobór do WP. Szef sztabu WP. Przedstawiciele władz okupacyjnych: Donald Tusk, Andrzej Duda.
"Z okazji zbliżającej się III wojny światowej, którą chcą zorganizować politycy reżimowi III RP - by oni sami jako pierwsi wzięli za to odpowiedzialność za swe decyzje, oraz pokazali męstwo z ich strony na Froncie Wschodnim na Ukrainie - Narodowi Polskiemu, że da się pokonać Federację Rosyjską."