Wprowadzenie jednolitego munduru szkolnego szkolnego w każdej szkole na terytorium RP

Wprowadzenie jednolitego munduru szkolnego szkolnego w każdej szkole na terytorium RP
32
Petycja o wprowadzenie patriotycznego mundurka szkolnego składającego się z białej koszuli i czerwonego krawata a w przypadku zimniejszych dni również z czarnego swetra z polską flagą.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Rząd RP
"Wiele szkół na terenie RP nie uczy polskości a nawet przeciwnie dowodem na to jest zespół szkół ukraińskich z książkami typu "Bandera i Ja""