Usunięcie z ustaw przepisów wymagających pozwoleń na budowę domu jednorodzinnego na własnej działce oraz na wycięcie drzew z własnej działki.

Usunięcie z ustaw przepisów wymagających pozwoleń na budowę domu jednorodzinnego na własnej działce oraz na wycięcie drzew z własnej działki.
69
My Obywatele, którzy walczą o podstawowe prawa człowieka domagamy się aby Sejm RP usunął wszystkie przepisy wymagające pozwoleń na budowę domu jednorodzinnego na własnej działce oraz usunął wszystkie przepisy dotyczące wymogu pozwolenia na wycięcie drzewa na własnej działce (w tym wypadku o troskę społeczeństwa i natury zgadzamy się, że warunkiem wycięcia drzewa bez żadnych pozwoleń może być posadzenie takiego samego gatunku w myśl - jedno drzewo wycięte, jedno drzewo posadzone).

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Rząd Rzeczypospolitej Polski, Prezydent RP
"Zgodnie z Konstytucją RP każdy obywatel ma prawo do własności. W tej chwili ta własność jest ograniczana przez ustawy, które są sprzeczne z Konstytucją. ART 64 $ 1 mówi: "Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.". Według obecnych przepisów każdy chcąc wybudować dom jednorodzinny na własnej działce musi uzyskać pozwolenie na budowę lub w przypadku domu do 35 m2 uzyskać zgodę urzędu. Jest to sprzeczne z istotą prawa własności, ponieważ nie ma własności gdy urzędnik musi wydać pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego na mojej własnej działce. Podstawowym prawem człowieka jest wybudowanie domu swojej rodzinie takiego jakiego chce, z materiałów jakie sam sobie uzyska, bez uzyskiwania pozwoleń urzędu (również ścinając drzewa z własnej działki, z których następnie zostanie wybudowany dom). W tej chwili to urzędnik decyduje o tym czy wyrazi zgodę na budowę przeze mnie domu czy nie wyrazi a ja zostanę bezdomnym mieszkającym w teepee."