Usunięcie Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa TVP

Usunięcie Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa TVP
47
W związku ze stronniczym, propagandowym charakterem jaki przybrała Telewizja Polska od czasu powołania Jacka Kurskiego na stanowisko Prezesa Zarządu, domagamy się głosowania nad odwołaniem go z pełnionej roli.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Rada Mediów Narodowych
"Uprawianie polityki i propagandy przy użyciu mediów opłacanych z kieszeni podatników, nie budżetu partyjnego, uważamy za wysoce niestosowne i szkodliwe dla przekazywania społeczeństwu rzetelnych informacji."