Umożliwienie Polakom możliwości czasowego wyrejestrowania nieużytkowanego pojazdu o masie do 3,5 tony oraz motocykli

Umożliwienie Polakom możliwości czasowego wyrejestrowania nieużytkowanego pojazdu o masie do 3,5 tony oraz motocykli
189
Umożliwienie Polakom możliwości czasowego wyrejestrowania nieużytkowanego pojazdu o masie do 3,5 tony oraz motocykli zarejestrowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w myśl dostosowanych do tego przepisów o ruchu drogowym.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej Polskiej należącej do Narodu
"Wiele pojazdów zabytkowych które nie są zarejestrowane jako zabytki, czy pojazdów oczekujących na naprawę lub użytkowanych sezonowo na terenie Polski muszą być cały czas zarejestrowane na terenie kraju bez możliwości żadnego wyboru. NIE POWINNO TAK BYĆ!"