Strajk Polskich Przewoźników

Strajk Polskich Przewoźników
267
267 / 275
Petycja w sprawie naprawy Polskiego transportu i likwidacja patologii: 1. Termin płatności 14 dni od wykonanej usługi (e-dokumenty) 2. Obowiązek zapłaty za fracht przez Nadawcę ładunku w przypadku niewypłacalności / braku zapłaty przez pośrednika 3. Zakaz użyczania certyfikatu kompetencji zawodowych (akceptowalne członek zarządu powyżej 30% udziałów, właściciel, pełny etat) 4. Zakaz manipulacji tachografu pod rygorem utraty licencji 5. Zatrzymanie zielonej transformacji 6. Płatne postojowe 40€/h powyżej 2h Rekompensata za anulacje zlecenia na 24h przed załadunkiem 1/2 przewozowego 7. Przywrócenie zezwoleń dla przewoźników z poza Unii Europejskiej w szczególności Ukrainy 8. Zakaz dumpingu cenowego poniżej minimalnych realnych kosztów świadczenia usługi 9. Likwidacja podatku drogowego od środka transportu 10. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców oraz likwidacja składki zdrowotnej od dochodu 11. Zatrzymanie wydawania licencji firmom z kapitałem Ukraińskim, Rosyjskim, Białoruskim

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Dariusz Klimczak Minister Infrastruktury
"Polski transport jest na skraju bankructwa"