STOP ROSZCZENIOM WOBEC POLSKI !

STOP ROSZCZENIOM WOBEC POLSKI  !
525
525 / 550
. PODPISZ PETYCJĘ .... STOP ROSZCZENIOM ! W OBRONIE NASZEGO MAJĄTKU POLSKIEGO !... DO: MARSZAŁKA SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ !... O UCHWALENIE USTAWY O DELEGALIZACJI NA TERYTORIUM POLSKI ORGANIZACJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ WYMUSZANIEM I WYŁUDZANIEM PIENIĘDZY I MAJĄTKU POLSKIEGO POWOŁUJĄC SIĘ NA TAK BEZPRAWNY AKT447 USA... NIEMAJĄCYM OPARCIA W PRAWIE POLSKIM JAK I CAŁEGO WOLNEGO ŚWIATA ! I UZNANIE ICH DZIAŁANIA JAKO WBREW PRAWU NA SZKODĘ PAŃSTWA POLSKIEGO ! NIE ODDAMY POLSKI ! To nasza Ojczyzna To nasza Matka ! J.P II.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
" Adresat: DO: MARSZAŁKA SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ !... O UCHWALENIE USTAWY O DELEGALIZACJI NA TERYTORIUM POLSKI ORGANIZACJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ WYŁUDZANIEM I WYMUSZANIEM PIENIĘDZY I MAJĄTKU POLSKIEGO POWOŁUJĄC SIĘ NA BEZPRAWNY AKT447 USA... NIEMAJĄCYM OPARCIA W PRAWIE POLSKIM JAK I CAŁEGO WOLNEGO ŚWIATA ! UZNAĆ ICH DZIAŁANIA JAKO WBREW PRAWU I NA SZKODĘ PAŃSTWA POLSKIEGO ! M.inn.. Art.286 §1 kk. Władze każdego państwa.Obowiązane są bronić jego własności przed grabieżą ! "