Sprzeciw wobec odwołania Dawida Mika ze stanowiska przewodniczącego MRM

Sprzeciw wobec odwołania Dawida Mika ze stanowiska przewodniczącego MRM
144
144 / 150
Dawid Mik został niesłusznie oskarżony o nieterminowość, o złą komunikację, niewypełnianie obowiązków przewodniczącego, czy podcinanie skrzydeł Radnym. Na poparcie wniosku nie przedstawiono żadnych dowodów.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Młodzieżowa Rada Miejska
"Odwołanie Dawida Mika będzie upadkiem demokracji, skrzywdzeniem niewinnych ludzi i porażką systemu edukacji obywatelskiej młodzieży. Sprzeciwmy się temu razem!"