Repeal Section 230! Protect Freedom of Speech!

Repeal Section 230! Protect Freedom of Speech!
3963
3,963 / 10,000
Repeal Section 230! Protect Freedom of Speech!

Repeal Section 230! Protect Freedom of Speech! Uchylić ustęp 230! Chrońmy Wolność Słowa w sieci!

Sign the petition

Why is this important

Petition to: The United States Congress
"In June 26,1997, the Supreme Court held that the Communications Decency Act of 1996 violated the First Amendment's guarantee of freedom of speech. However § 230 of 47 U.S. Code remained. § 230 suppresses conservative voices and infringes on users’ First Amendment rights on the internet and on social media platforms. Section 230 allows Facebook and Twitter to manipulate Freedom of Speech rule according to their political needs and grants FB and TT immunity from prosecution. ——————- W czerwcu 1997 r Sad Najwyższy US uznał Ustawę o normach Przyzwoitości w Sieci z 1996 roku za gwałcącą Prawa do Wolności Słowa gwarantowane Pierwszą Poprawką do Konstytucji US. Jednakże Ustęp 230 tej ustawy obowiązuje nadal. Ustęp 230 jest wykorzystywany przez FB i TT do eliminacji konserwatywnych opinii z obu platform i gwałci prawo do Wolności Słowa w sieci. § 230 pozwala Facebook i Twitter na manipulowanie regułą Wolności Słowa w zależności od politycznych zapatrywań właścicieli obu platform i daje im ochronę przed procesami sądowymi wynikającymi z nieposzanowania reguły Wolności Słowa w sieci. petition by: Max Kolonko "