Reparacje wojenne od Niemiec

Reparacje wojenne od Niemiec
450
450 / 475
Polska od strony prawnej i historycznej ma pełne prawo domagać się od Niemiec zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemców w Polsce i na Polakach. Liczba pomordowanych jest gigantyczna bo to okolo 7,500.000 Polaków do nawet 11-12 milionów gdzie wciąź niedoszacowano tej liczby. Naziści zrabowali prawie wszystkie dzieła sztuki w liczbie ponad 515,000 poza tym łącznie w Polsce było ponad 2 tys. obozów, podobozów, filii i komand hitlerowskich. Zniszenia ogółem sięgały 80-85% wszystkich zabudowań. Skala odszkodowania powinno opiewać na gigantyczną kwotę 12 - 20 rocznych PKB Niemiec gdzie w/g wikipedi w 2016 3,466,639 (w milionach $). Jeśli myslisz, że nam się ono nie należy to błąd bo w 1939r przed wojną pkb liczone na głowę polaka było równe lub przewyższało ten sam wskaźnik w Hispanii, Wloszech, czy Niemczech choć trudno w to uwierzyć przedwojenny Polak byl tak samo zamożny jak dzisiejszy mieszkaniec państw zachodnich. Dzisiejsza różnica wynika z rachunków jak powyżej.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
"Historia jest dynamiczna, nie będzie na nas czekać. Zagrożenia płynące ze wschodu i zachodu stają się coraz bardziej czytelne i przez to Polska potrzebuje wzmocnienia gospodarczego i militarnego aby podkreślić swoją pozycję i zapobiegać tym samym owym niebezpieczeństwom."