Referendum w sprawie kary śmierci w Polsce

Referendum w sprawie kary śmierci w Polsce
647
647 / 650
referendum nad przywróceniem kary śmierci do polskiego kodeksu karnego

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
"Kara śmierci jest od wielu lat w naszym kraju wycofana z kodeksu karnego. Ponieważ te działanie nie doprowadziło do żadnej istotnej zmiany w liczbie popełnianych zbrodni na obywatelach Rzeczypospolitej, postulujemy przeprowadzenie krajowego referendum w sprawie przywrócenia kary głównej za morderstwa do polskiego kodeksu karnego. Umowy nazywane "nadrzędnymi" w stosunku do zapisów polskiego prawa nie mogą przynosić więcej szkód niż pożytku dla mieszkańców naszego kraju, dlatego liczymy się z możliwością wypowiedzenia określonych zapisów z umów traktatowych zawartych przez polskich przedstawicieli z odpowiednimi ciałami i instytucjami Unii Europejskiej. Dla nas ważniejsze jest bezpieczeństwo naszych bliskich oraz stanie na straży etycznych obowiązków wymaganych od instytucji prawa oraz państwa niż nowomodne eksperymenty polityczno-społeczne wprowadzające zagrożenie życia nas samych, jak i naszych rodzin."