Protest przeciwko działaniom rządu Ukraińskiego hołubiącego UPA

Protest przeciwko działaniom rządu Ukraińskiego hołubiącego UPA
80
Petycja: Protest przeciwko działaniom rządu Ukraińskiego hołubiącego UPA

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
"My niżej podpisani domagamy się od Polskich Władz na różnych szczeblach władzy zaprotestowania przeciwko polityce rządu Ukrainy oraz prowadzenia polityki z uwzględnieniem prawdy historycznej. Polityki, która nie będzie tolerowała współpracy z rzadem który promuje w/w działania poza niezbędnym minimum do momentu zaprzestania tych działań. My niżej podpisani, którzy w swojej tragicznej historii wycierpieli bardzo wiele od UPA, pomimo najszczerszych chęci życia w pokoju, zgodzie, a także poszanowaniu wartości Narodowych własnych oraz innych Narodów jesteśmy zaniepokojeni iż rząd Ukraiński podjął odbudowę narodu Ukraińskiego na wartościach Banderowskich. Jesteśmy przerażeni skalą promowania Bandery oraz UPA na Ukrainie. Rozumiemy, że każdy naród potrzebuje własnych bohaterów, lecz promowanie oprawców, bandytów, morderców 120 tyś. Polaków, bezbronnych mężczyzn, kobiet, a szczególnie nic nie winnych dzieci nie może przejść obok nas obojętnie. Petycja ta jest nie tylko naszym głosem ale głosem Narodu Polskiego do Polskich Władz ponad podziałami partyjnymi o głos rozsądku i sumienia. O pamięć tysięcy rodaków i poszanowania jakże tragicznego ich losu. Strachu, który im towarzyszył w tym czasie o siebie i najbliższych. Cierpieniu i poczuciu bezradności na widok mordowanych własnych dzieci. Gwałconych kobiet, żon, matek, córek... Mamy nadzieję, że tak jak nasi przodkowie stali odważnie w obronie swojej Ojczyzny tak i teraz Władza Polska, będzie w końcu bronić tych których bronić powinna i nie ulegać naciskom środowisk pro ukraińskich oraz sił zewnętrznych."