NIE dla promocji PIS na popularnosci prez Trumpa


Pres. D.Trump NOT to visit Poland before 2019 Sejm elections

Pres. D.Trump NOT to visit Poland before 2019 Sejm elections
2430
2,430 / 2,500
Do not support photo-op policy of Polish government before parliamentary elections of 2019. President Trump's visit to Poland before this fall's parliamentary elections will be exploited by socialist Polish government for their own political gain

Socjalistyczny rząd PIS chce wykorzystać propagandowo ew. wizytę Prez Trumpa w Polsce przed wyborami do Sejmu 2019 dla własnej korzyści politycznej

Sign the petition

Why is this important

Petition to: President Donald J. Trump
"Polish government is exploiting popularity of president D. J. Trump in Poland to promote its socialist political agenda before parliamentary elections. Socjalistyczny rząd PIS chce wykorzystać propagandowo ew. wizytę Prez Trumpa w Polsce przed wyborami do Sejmu 2019 "