Pozbądźmy się rozczochranego belga

Pozbądźmy się rozczochranego belga
238
238 / 250
wzywamy do odwołania Guy Verhofstadt z funkcji europarlamentarzysty

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Parlament Europejski
"nie ma zgody na szkalowanie krajów takich jak Węgry i Polska"