Poprawmy Nasze Godło!

Poprawmy Nasze Godło!
543
543 / 550
Wraz ze zmianą godła Polski, w roku 1927, my jako Naród wyparliśmy się swoich chrześcijańskich korzeni oraz znaku pełnej suwerenności. Koronę zamkniętą (łac. corona clausa), zdobioną Krzyżem zastąpiono koroną otwartą, symbolizującą ujarzmienie. Zostały również dodane na skrzydłach pięcioramienne gwiazdy, które przez ówczesnych były kojarzone z masonerią. Mimo sprzeciwu świadomej części społeczeństwa, stare godło zostało zastąpione nowym, godzącym w polską tradycję. Czas to zmienić! Niech nasze godło będzie znakiem dumy, wolności i poszanowania chrześcijańskich tradycji, dzięki którym nasz Naród zachował swoją tożsamość! Jeśli chcemy być całkowicie wolni, musimy usunąć znaki zniewolenia, a odwołując się do wartości przodków, którzy za w o l n ą Ojczyznę oddawali życie, swoją walką o dobre imię Polski dokończmy ich wielkiego dzieła! Zróbmy ten krok! Zachęcam do podpisania się pod tą petycją, bądźmy dumnym narodem.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
"Zwracamy się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o poprawę/zmianę polskiego symbolu narodowego, jakim jest godło. Chcemy, żeby ten symbol ukazywał naszą pełną suwerenność i był wyrazem szacunku do chrześcijańskich wartości."