15-17% Flat Tax in Poland


Podatek liniowy 15-17%

Podatek liniowy 15-17%
11504
11,504 / 12,500
Petition to introduce 15-17% flat tax in Poland

Pragniemy optymalizacji systemu podatkowego do proponowanej przez nas postaci ponieważ w wyniku jej nastąpi ożywienie gospodarki oraz wzrost wpływów do budżetu państwa. Zgodnie z Krzywą Laffera największe wpływy z podatków są wtedy, gdy nie są one za duże- a na poziomie złotego środka, którym jest podatek liniowy na poziomie 15-17%. Obniżenie podatków sprawdziło się w Rumunii, która obniżyła podatek VAT do 9%, a pozostałe towary i usługi z 24% na 19%, co skutkowało nadwyżką budżetową w postaci 0,87% PKB

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Prezes Rady Ministrów Beata Szydło
"My, którzy chcemy Mówić Jak Jest zwracamy się do Premier Rządu Beaty Szydło o optymalizację systemu podatkowego poprzez wprowadzenie podatku liniowego 15-17%, aby ożywić przedsiębiorczość Polaków."