Petycja ws. Zarządu Komisarycznego Miasta Stołecznego Warszawy

Petycja ws. Zarządu Komisarycznego Miasta Stołecznego Warszawy
197
Pani Gronkiewicz-Waltz wspierała "czyścicieli kamienic" , dawała duże majątki innym osobom winnym za reprywatyzację a najważniejsze, że nic nie robiła w tym dobrym kierunku. Dlatego Rada Ministrów, a szczególnie MSWiA powinny zająć się sprawą . Dzięki naszej petycji. Aby była ważna trzeba 100 podpisów.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Rada Ministrów RP - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
"Dlatego że, Pani Prezydent jest winna za reprywatyzację!!!"