Petycja ws. wprowadzenia gruntownych zmian w systemie podatkowym

Petycja ws. wprowadzenia gruntownych zmian w systemie podatkowym
605
605 / 625
GDYBY KAŻDY, KTO TO CZYTA SIĘ PODPISAŁ I UDOSTĘPNIŁ TO ZBIÓRKA ZAKOŃCZYŁA BY SIĘ W TYDZIEŃ I PETYCJA DOTARŁABY DO JEJ ADRESATA! Obecny system podatkowy jest niesprawiedliwy wobec obywateli, ale także nieefektywny. Chcemy, aby klub obywatelski jakim jest Kukiz'15 przedstawił w sejmie projekty ustaw mówiące o zmianie tego hegemonicznego systemu. Zmiana CITu na 1% podatku przychodowego przyniesie zysk państwu polskiemu ze względu na większą ściągalność podatku, ale także zmniejszenie szans na omijanie płacenia tego podatku, tak jak to jest w przypadku obecnego CITu. Obniżka PITu zgodnie z krzywą Laffera pozwoli na osiągnięcie wyższych wpływów budżetowych. Ustalenie jednej kwoty podatku VAT na poziomie 15% pozwoli na uniknięcie różnych oszustw związanych z unikaniem płacenia wyższego VATu jak i zwiększenie jego ściągalności. Wszystkie te reformy niech zabetonuje ustawa mówiąca o braku możliwości manipulacji podatkami- tzn. ustawa mówiąca, że obecne podatki można podwyższać tylko za zgodą obywateli w referendum ogólnokrajowym, ale także wprowadzanie nowych podatków TYLKO I WYŁĄCZNIE za zgodą obywateli. Powyższe zmiany podatkowe zwiększą liczbę pieniędzy w kieszeniach obywateli jednocześnie zwiększając liczbę wpływów do budżetu. PODPISZ SIĘ I PODAJ DALEJ. TO SZCZYTNY CEL! Razem możemy osiągnąć więcej! Takie prawo to prawdziwa DOBRA ZMIANA.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Klub Parlamentarny Kukiz'15
"My niżej podpisani żądamy, aby najbardziej obywatelski klub w parlamencie złożył projekty ustaw wprowadzające zmiany w obecnej polityce podatkowej. Mianowicie: by złożył ustawę ws. jednolitej stawki podatku VAT- 15%, oraz wprowadzenia jednoprocentowego podatku przychodowego w miejsce nieefektywnego podatku CIT. Apelujemy też o projekt ustawy obniżający PIT do poziomu co najwyżej 15%. Chcemy również projektu ustawy mówiącego o tym, że nowe podatki i podwyższanie obecnych podatków możliwe jest tylko za zgodą obywateli w drodze referendum."