Petycja ws. powołania SĄDU KONSTYTUCYJNEGO w miejsce Trybunału Konstytucyjnego

Petycja ws. powołania SĄDU KONSTYTUCYJNEGO w miejsce Trybunału Konstytucyjnego
196
Do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej My NARÓD RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ zwracamy się do obu IZB POLSKIEGO PARLAMENTU (SEJMU i SENATU), zarówno do przedstawicieli partii rządzącej, jak i opozycyjnych ugrupowań o ponad podziałowe działanie mające na celu porozumienie ws. Trybunału Konstytucyjnego RP. Pragniemy wyrazić wolę iż najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest zastąpienie obecnego prawodawstwa i uwikłanych politycznie struktur TK zupełnie nowym organizmem SĄDU KONSTYTUCYJNEGO. Chcemy, aby jego mechanizmy funkcjonowania były wzorowane na przykładzie amerykańskim, który może być stawiany za przykład najbardziej stabilnej demokracji obywatelskiej na świecie. Chcemy, aby na wzór "Amerykańskiego Sądu Najwyższego" utworzyć organa SĄDU KONSTYTUCYJNEGO, którego sędziowie będą: 1. Reprezentowani przez 9 osobowy skład sędziowski; 2. Orzekali ws. związanych z konstytucyjnością ustaw w co najmniej 7 osobowym składzie bezwzględną większością głosów; 3. Status SĄDU KONSTYTUCYJNEGO będzie zapisany w konstytucji i nie będzie regulowany żadną ustawą (zmienienie statutu prawnego będzie możliwe, ale tylko poprzez zmianę konstytucji); 4. Na pierwszą kadencję sędziowie zostaną wybrani przez NARÓD w głosowaniu równym, bezpośrednim i powszechnym, z pośród 30 kandydatów (po 6 kandydatów zgłoszonych przez każde ugrupowanie reprezentowane w sejmie przez więcej niż 10 posłów). 5. Kadencja sędziego będzie dożywotnia lub w przypadku "zdrady stanu" (potwierdzonej prawomocnym wyrokiem "Sądu Najwyższego"); 6. W chwili śmierci lub ustąpienia z funkcji każdego kolejnego sędziego będzie powoływał prezydent w okresie do 30 dni od zwolnienia stanowiska, a w przypadku zmiany władzy prezydenckiej (wybory, śmierć, ustąpienie - stan na dzień śmierci sędziego SĄDU KONSTYTUCYJNEGO) nowego sędziego będzie mógł powołać jedynie nowo wybrany prezydent w okresie do 10 dni od daty swojego zaprzysiężenia. Jednocześnie z momentem zaprzysiężenia sędziów pierwszej kadencji SĄDU KONSTYTUCYJNEGO organ trybunału konstytucyjnego zostaje rozwiązany, a sprawy toczące się przed nim z automatu zostają przekazane do SĄDU KONSTYTUCYJNEGO jako priorytetowe do rozpatrzenia. Drodzy POSŁOWIE i SENATOROWIE, sprawę kolejności podejmowania spraw i innych ważnych prawnych aspektów pozostawiamy w waszych rękach ponieważ wiemy iż spełnienie naszych głównych 6 postulatów przysłuży się wzmocnieniu niezawisłości władzy sądowniczej w Polsce i wspólnemu budowaniu naszego wspólnego dobra jakim jest POLSKA. My niżej podpisani jesteśmy przekonani, że realizując założenia tej petycji zyskamy DLA POLSKI: 1. Kompromis i zakończenie sporu wokół TK (pierwszy wybór sędziów na zasadach wyborów równych, bezpośrednich i powszechnych odda wybór w ręce Narodu, kończąc waśnie polityczne toczące się o wpływy w orzecznictwie i składzie TK); 2. Uniezależnienie SĄDU KONSTYTUCYJNEGO od kalkulacji politycznych (dożywotność kadencji ogranicza manipulowanie powoływaniem sędziów przez kolejne ekipy rządzące w służbie własnego interesu).

Sign the petition

Why is this important

Petition to: SEJM I SENAT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
"Aby zakończyć spory polityczne o Trybunał Konstytucyjny i pokazać NARODOWI, że jefo głos potrafi jednoczyć i jest najważniejszy dla naszego Kraju (wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego)."