Petycja ws. pisania specjalnej deklaracji dla chrześcijańskiego odłamu Rzymsko-katolickiego w Polsce

Petycja ws. pisania specjalnej deklaracji dla chrześcijańskiego odłamu Rzymsko-katolickiego w Polsce
31
Stop uzależnienia się od Watykanu!!!

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
"Bo politycy chcą uzależnić się od Watykanu!!!"