Petycja w sprawie obrony uczuć religijnych oraz poszanowania symboli państwowych

Petycja w sprawie obrony uczuć religijnych oraz poszanowania symboli państwowych
265
265 / 275
25 września tego roku w Teatrze Polskim w Bydgoszczy miał miejsce festiwal teatralny, w którym to przedstawiono spektakl obrażający i opluwający wiarę katolicką oraz ukazujący zbezczeszczenie flagi państwowej. Spektakl był również spektaklem pornograficznym. Poniżej przesyłam linki do zapoznania się z relacją z tego spektaklu, obrażającego Boga, katolików, prawdziwych patriotów, oraz wszystkich osób którym zależy na zdrowym społeczeństwie, kochającym swoje rodziny i dzieci. http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/309897-bluznierczy-i-skandaliczny-spek... http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/309899-pod-pretekstem-wolnosci-sztuki-... http://www.dzienniknarodowy.pl/2922/skandal-wulgarny-obrazliwy-dla-polak... Przepisy prawa polskiego w sprawie zbezczeszczenia Polskiej flagi jasno określają, że: "Odpowiedzialność karną za naruszenie zasady poszanowania państwowych symboli reguluje Kodeks karny - art. 137:,, § 1. Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwa obcego, wystawione publicznie przez przedstawicielstwo tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy.” Natomiast w sprawie obrazy uczuć religijnych przepisy polskiego prawa określają: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Art. 196. Obraza uczuć religijnych "Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2." W związku z coraz częstszym, wulgarnym, obrzydliwym a co gorsza publicznym "występom", których głównym celem jest obraza uczuć religijnych oraz bezczeszczenie flagi państwowej pragnę bardzo gorąco zaapelować do wszystkich ludzi o podpisanie petycji o zaostrzenie obowiązującego prawa a nawet stworzenie nowego, które jasno określałoby karę za te wykroczenia. Prośbę i apel kieruję do ludzi dobrej woli, do ludzi którym nasza wiara jest droga, do ludzi kochających Boga, kochających naszą wspaniałą Ojczyznę, do ludzi którzy czują się prawdziwymi patriotami, którym na sercu leży prawdziwe dobro naszej ojczyzny, do ludzi którzy w sercu noszą właściwe wychowanie młodego pokolenia i wreszcie do tych wszystkich, którzy wierzą w nieprzemijające, ponadczasowe wartości, nie zmieniające się z modą oraz kulturą, a w tym przypadku pseudokulturą! Kodeks karny powinien jasno mówić, że za obrazę uczuć religijnych, przedmiotów z nią związanych, obrazę wszystkiego co wiąże się z wiarą oraz za znieważanie symboli państwowych jest jedna, bezwzględna kara pozbawienia wolności od 3 do 5 lat. Obecne przepisy jak widać są niewystarczające, zbyt łagodne. Dlatego co chwilę słyszymy o pseudo sztuce oraz o pseudoartystach którzy obrażają katolików i to co Polskie, obrażają prawdziwych patriotów, dla których te wartości są cenniejsze nawet od własnego życia. Tylko stanowcze i bezwzględne zaostrzenie prawa w znacznym stopniu ograniczy przykre i niedopuszczalne zjawiska i nie pozwoli obrażać, niszczyć, opluwać, wyszydzać uczucia religijne oraz znieważać, niszczyć, uszkadzać lub usuwać godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy. Tej samej karze podlegać powinna osoba, która narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo to powinno obejmować wszystkich, bez względu na obywatelstwo i narodowość oraz wszystkich tych, którzy namawiają bądź pozwalają na tego typu przestępstwo. Nie możemy pozwolić na kolejne tego typu spektakle, festiwale, koncerty, demonstracje itp. Jeśli teraz nic nie zrobimy to co będzie dalej? Zadbajmy o naszą przyszłość, o przyszłość naszych dzieci, o naszą ukochaną Polskę! Dziękuje za podpisanie i poświęcony czas! Z poważaniem, Marcin Madej Szczęść Boże!

Sign the petition

Why is this important

Petition to: skargi@ms.gov.pl
"Szanowna Pani Premier! Szanowny Panie Ministrze Sprawiedliwości! W związku z coraz częstszym publicznym obrażaniem najwyższych wartości jakimi są wiara i patriotyzm wnoszę o zmianę prawa kodeksu karnego i zaostrzenia kar za takie przestępstwo do bezwzględnego pozbawienia wolnosci od 3 do 5 lat. Obecne przepisy jak widać są niewystarczające, zbyt łagodne. Dlatego co chwilę słyszymy o pseudo sztuce oraz o pseudoartystach którzy obrażają katolików i to co Polskie, obrażają prawdziwych patriotów, dla których te wartości są cenniejsze nawet od własnego życia. Tylko stanowcze i bezwzględne zaostrzenie prawa w znacznym stopniu ograniczy przykre i niedopuszczalne zjawiska i nie pozwoli obrażać, niszczyć, opluwać, wyszydzać uczucia religijne oraz znieważać, niszczyć, uszkadzać lub usuwać godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy. Tej samej karze podlegać powinna osoba, która narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.” Prawo to powinno obejmować wszystkich, bez względu na obywatelstwo i narodowość oraz wszystkich tych, którzy namawiają bądź pozwalają na tego typu przestępstwo. Ważne jest dla mnie dobro mojej rodziny, dzieci, Ojczyzny i narodu, dlatego składam mój podpis pod zmianą przepisów w tej tak ważnej dla narodu Polskiego sprawie."